Atheist Sky / 35X23 / Oil on Canvas / 2013Atheist Sky / 35X23 / Oil on Canvas / 2013Atheist Sky / 35X23 / Oil on Canvas / 2013Atheist Sky / 35X23 / Oil on Canvas / 2013Atheist Sky / 60X50 / Oil on Canvas / 2013Atheist Sky / 60X50 / Oil on Canvas / 2013Atheist Sky / 60X50 / Oil on Canvas / 2013Cloud Sketch / 40X32 / Oil on Canvas / 2013