curated by Zhao Hui
Chengwaicheng, Beijing, China 2015.12.22-2016.1.10